Commanderij College
Zoeken


  Dyslexiebegeleiding

  Het Commanderij College biedt leerlingen met dyslexie op verschillende manieren een helpende hand. De leerlingen met dyslexie krijgen o.a. extra tijd voor het maken van toetsen. Daarnaast wordt er in de brugklas dyslexiebegeleiding aangeboden. Tijdens deze begeleiding leren ze om te gaan met hun dyslexie in het voortgezet onderwijs. Voor meer informatie over de begeleiding bij dyslexie op onze school kunt u binnenkort het nieuwe dyslexiebeleid hier raadplegen.

  Heeft u nu al vragen dan kunt u hiervoor terecht bij onze dyslexiecoördinatoren:

  Mevrouw Stubbe (dyslexiecoördinator schoolbreed) 0492-363966 stu@commanderijcollege.nl
  Mevrouw Claassen (dyslexiecoach vmbo/pro Gemert) 0492-370055 clg@commanderijcollege.nl 
  Mevrouw Schuurmans (dyslexiecoach vmbo Laarbeek) 0492-465216 scr@commanderijcollege.nl
  Meneer D. Jansen (havo/vwo) 0492-363966 jad@commanderijcollege.nl