Commanderij College
Zoeken


  Vertrouwenspersoon personeel

  Ook personeel kan geconfronteerd worden met vormven van ongewenst gedrag zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie of conflictsituaties. Het personeel van het Commanderij College kan in dit geval met soortgelijke problemen terecht bij een van de vertrouwenspersonen.

  De vertrouwenspersonen voor medewerkers zijn mevrouw H. Huijbers en meneer F. Klessens. Medewerkers kunnen bij ze terecht voor advies en ondersteuning bij problemen. 

  Mevrouw Huijbers is werkzaam op locatie vmbo Gemert en meneer Klessens werkt op locatie havo/vwo. Medewerkers mogen zelf bepalen wie ze raadplegen, dat hoeft niet per se de vertrouwenspersoon van de eigen locatie te zijn. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van een externe vertrouwenspersoon.

  Contactgegevens mevrouw Huijbers:
  Locatie vmbo Gemert 
  T: 0492 - 37 00 55
  E: huh@commanderijcollege.nl
    

  Contactgegevens meneer Klessens:
  Locatie havo/vwo - lokaal gym
  T: 0492 - 36 39 66 
  E: kle@commanderijcollege.nl