Commanderij College
Zoeken


    Medewerkers

    Het intranet is alleen met een personeelsinlogcode in te zien. Hier kunnen onze medewerkers alle informatie vinden die behulpzaam kan zijn bij hun werk op het Commanderij College. Het merendeel van de informatie is te downloaden, dan wel uit te printen. Druk op de onderstaande buttons om doorverwezen te worden naar het intranet, webmail, of Magister. 

                   Intranet                           Inlogpagina webmail               Inlogpagina Magister