Commanderij College
ZoekenOnderwijs op het Commanderij College

Het Commanderij College is een brede scholengemeenschap. Je kunt bij ons terecht voor alle onderwijsrichtingen van het voortgezet onderwijs: praktijkonderwijs (pro), vmbo, havo, atheneum en gymnasium. Onze onderwijsrichtingen zijn verdeeld over vier locaties. Wij hebben drie locaties in Gemert (havo/vwo, vmbo en pro) en een locatie in Laarbeek (vmbo).

Praktijkonderwijs
Praktijkonderwijs is een reguliere vorm van voortgezet onderwijs voor kinderen van twaalf tot achttien jaar die hier een beschikking voor hebben. Leerlingen van het praktijkonderwijs leren door praktijkervaring op te doen en ontwikkelen daarbij competenties die nodig zijn om in de toekomst zowel zelfstandig te werken als wonen.
Naast de voorbereiding op een werkend leven, wordt er dus ook aandacht besteed aan praktische vaardigheden zoals koken en rekeningen betalen. In tegenstelling tot de andere vormen van voortgezet onderwijs, leidt het praktijkonderwijs niet tot een diploma maar biedt het toeleiding naar de arbeidsmarkt.
Meer informatie over de praktijkschool.

Vmbo
Het Commanderij College biedt alle leerwegen van het vmbo aan. Deze leerwegen zijn verdeeld over twee locaties (Gemert en Laarbeek). In de bovenbouw mogen de leerlingen van het vmbo een beroepsgericht profiel kiezen. Zij kunnen kiezen uit Zorg & Welzijn, Dienstverlening & Producten, Bouw, Wonen & Interieur en Produceren, Installeren & Energie. 
Op het vmbo in Gemert worden alle leerwegen aangeboden. Je kunt daar dus terecht voor de gemengde, kaderberoepsgerichte en basisberoepsgerichte leerwegen. Voor leerlingen die net een stapje verder willen gaan, bieden wij mavo aan.
Meer informatie over vmbo Gemert.

Op het vmbo in Laarbeek kunnen leerlingen terecht voor een theoretisch, gemengde en kaderberoepsgerichte leerweg. Leerlingen die in Laarbeek een theoretisch gemengde leerweg volgen, hebben de mogelijkheid om te kiezen voor vmbo-plus. Zij krijgen dan de kans om twee diploma’s te halen door examen te doen in een extra vak. Dit vak is beroepsgerichte profiel Dienstverlening & Producten.
Meer informatie over vmbo Laarbeek.

Havo, atheneum & gymnasium
Uitdagend en toekomstgericht onderwijs dat inspeelt op de talenten van scholieren. Dat is wat wij aanbieden op het havo/vwo in Gemert. De school biedt onderwijs aan gymnasium-, vwo- en havo-leerlingen. Havo-leerlingen halen na het doorlopen van vijf leerjaren hun diploma. Met dit diploma kunnen zij doorstromen naar de hogeschool (hbo). Leerlingen die een atheneum- of gymnasiumdiploma op zak hebben, kunnen doorstromen naar de universiteit (wo). Beide opleidingen duren zes jaar. Het grootste verschil tussen gymnasium en atheneum zit hem in het vakkenpakket. Op het gymnasium krijgt een leerling ook les in klassieke talen.
Meer informatie over havo/vwo