Commanderij College
ZoekenBegeleiding door docenten

Het onderwijsteam
Op school delen we elke klas in bij een onderwijsteam. Dit team bestaat uit docenten, een decaan en aan het hoofd staat een teamleider. Met dit onderwijsteam krijgen de leerlingen een aantal jaren te maken. Zo leren onze leerlingen de leraren goed kennen en andersom. Heel belangrijk voor een goede begeleiding!

Onder begeleiding van de teamleider spreken de teamdocenten iedere week over individuele leerlingen en over onderwijs. Zij bereiden ook samen onderwijsprojecten voor. Door met vaste teams van circa 200 leerlingen en 15 tot 20 leraren te werken, proberen we op school ervoor te zorgen dat de leerling ook de aandacht krijgt die hij/zij verdient.

Het team beslist aan de hand van het rapport of de leerling overgaat, blijft zitten of moet overstappen naar een ander niveau.

Mentor & decaan
Iedere leerling krijgt een mentor, een persoonlijke begeleider. De mentor bespreekt met de leerling hoe het op school gaat en onderhoudt namens de school het contact met de ouders. In speciale gevallen zal de mentor een leerling doorverwijzen naar de teamleider of schoolmaatschappelijk werk. Dit gebeurt altijd in overleg met de leerling en/of ouders.

Wanneer een leerling vragen heeft over een vervolgopleiding wordt er doorverwezen naar de decaan. Het decanaat helpt bij de keuze voor studie of beroep. Het decanaat heeft allerlei informatiemateriaal en kent scholen. Het decanaat kan de leerling dus goed adviseren in welke richting de leerling verder zou kunnen gaan.