Commanderij College
Zoeken


Commanderij College - havo/vwo

Uitdagend en toekomstgericht onderwijs dat inspeelt op de talenten van scholieren. Dat is wat wij aanbieden op het havo/vwo in Gemert. Onze school biedt onderwijs aan gymnasium-, atheneum- en havo-leerlingen. Leerlingen die na vijf leerjaren hun havo-diploma hebben behaald, kunnen doorstromen naar de hogeschool (hbo). Leerlingen die een atheneum- of gymnasiumdiploma op zak hebben, kunnen doorstromen naar de universiteit (wo).

Het Commanderij College daagt leerlingen uit en stimuleert talent. Om de uitblinkers op school uit te dagen, kunnen zij ervoor kiezen om o.a. extra lessen Engels te volgen. Na het succesvol voltooien van een Cambridge-examen krijgen zij een internationaal erkend diploma. Daarnaast is het ontzettend nuttig omdat de aansluiting op de Engelstalige boeken in het hbo en wo dan gemakkelijker is. Dit versterkt talenonderwijs (Cambridge English) werpt in de toekomst dus zeker zijn vruchten af. Geen talenknobbel maar wel super leergierig? Geen probleem. Wij hebben ook een hoop andere vakken waar onze leerlingen in kunnen uitblinken.

Aan het einde van het derde leerjaar moet er een profielkeuze gemaakt worden. Er kan gekozen worden uit vier profielen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. Een belangrijke keuze waar goed over nagedacht moet worden. Zo’n profiel geeft namelijk toegang tot een vervolgstudie aan het hbo of wo. Om te zorgen dat onze leerlingen voor het juiste profiel kiezen, krijgen zij intensieve begeleiding van de mentor en decaan. De profielkeuze bepaalt immers in belangrijke mate de toekomst. Na de profielkeuze beginnen leerlingen aan de tweede fase van de opleiding. In deze fase doen wij een beroep op de zelfstandigheid van de leerling. Gemeenschappelijke lessen en zelfstandig werken wordt gelijkmatig afgewisseld.

Het Commanderij College is een streekschool met een veilige leeromgeving. Een leeromgeving waar we met zijn allen tot goede resultaten komen. Onze docenten werken in teams, waardoor de leerling herkend en erkend wordt. Leerlingen die kiezen voor een havo- of vwo-opleiding bij het Commanderij College kiezen voor modern onderwijs in een overzichtelijk gebouw. Zij zullen veel tijd doorbrengen in mooie praktijklokalen, in het vernieuwde science lab voor de meer technische vakken en in het atelier voor de creatieve vakken. In het studiehuis kan er zelfstandig worden gewerkt aan opdrachten. Door goed georganiseerde en moderne lessen te bieden, bereiden wij onze leerlingen zo goed mogelijk voor op een toekomst in het hbo of wo. Een leerling die onze school verlaat, is klaar voor de toekomst.