Commanderij College
Zoeken


Slagingspercentage Commanderij College boven landelijk niveau

De vlag ging uit, heel vaak zelfs. Nu de uitslag van het tweede tijdvak bekend is, mag het Commanderij College met recht zelf ook de vlag uithangen. Met een slagingspercentage van 95,7 procent overstijgt de scholengemeenschap als vanouds het landelijk niveau.
 

Bestuurder Arn Bressers is blij met de resultaten. “We zijn beretrots op de leerlingen. Het is onze taak hen zo goed mogelijk op te leiden, maar uiteindelijk moeten ze het zelf doen. En ook dat is een van onze doelen: leerlingen voorbereiden op hun toekomst.” 

Meer ruimte
Het Commanderij College biedt opleidingen aan van praktijkonderwijs tot gymnasium. Landelijk gezien hebben de havo-leerlingen het het zwaarst en ligt het slagingspercentage wat lager, dit jaar 87,6 procent. Op het Commanderij College werd ook daar de 90% overschreden: 92,2% behaalde het felbegeerde papiertje. Bressers: “De school heeft de afgelopen jaren op onderwijsgebied een ontwikkeling doorgemaakt. Docenten hebben meer de ruimte gekregen om het onderwijs zo in te richten dat de leerlingen optimaal kunnen leren. Het begeleidingsprogramma is ook veranderd. Er is meer ruimte in toetsperiode, meer ondersteuning en de voorbereiding op examen is intensiever.”

Cum laude
Niet alleen het aantal geslaagden is hoog, ook het gemiddelde cijfer was bij een aantal bewonderingswaardig. Bij Sterre Godding bijvoorbeeld. Zij slaagde cum laude. De leerling van de locatie vmbo Laarbeek had dat niet verwacht: “Ik stond er goed voor, maar keek wel op tegen het examen. Vooral omdat ik niet wist wat ik kon verwachten.” Sterre besprak haar zorgen met haar mentor en er volgde een examentraining. “De voorbereiding heeft mij het meest geholpen. Ik heb veel proefexamens gedaan. Daardoor kreeg ik een goed beeld van welke stof ik al goed beheerste en waar nog aan gewerkt mocht worden.” Het mooiste cijfer haalde Sterre voor wiskunde; een 9. Maar ze gaat niets in die hoek doen. “Ik ga richting drama”, vertelt ze. “En daarna wil ik doorstromen naar het hbo.”

Slagingspercentages Commanderij College per opleiding 
Vmbo 97,2%
Havo 92,2%
Atheneum 97,7%
Gymnasium 90,9%