Commanderij College
Zoeken


Examenuitslag na tweede tijdvak

Bericht geplaatst op: 18-5-2015

Van harte gefeliciteerd, beste geslaagde, met je diploma!

Heel veel leerlingen hebben dit jaar hun diploma behaald: zie de mooie resultaten. Een bijzonder compliment aan alle leerlingen in Laarbeek en aan alle gymnasiasten: ze slaagden allen.

Ook alle ouders en familie en vrienden en bekenden feliciteer ik van harte met dit resultaat.

Vier, vijf of zes (en in een enkel geval zeven) jaar ben je op onze school geweest. Ik hoop dat je -straks - met veel plezier terugkijkt op je middelbare schooltijd.

Heel veel succes in de toekomst.

Mede namens alle medewerkers van de school,

Mevr. Grootjen,
Voorzitter college van bestuur

Resultaten eindexamen 2015
Vmbo Laarbeek
Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg     100,0
Theoretisch- en Gemengde leerweg 100,0

Vmbo Gemert
Basisberoepsgerichte leerweg 100,0
Kaderberoepsgerichte leerweg 94,7
Theoretisch- Gemengde leerweg 98,8

Havo/vwo
Havo


Terug