Commanderij College
Zoeken


Cambridge English

Bericht geplaatst op: 22-5-2017

Cambridge English staat voor versterkt taalonderwijs dat vanaf het tweede leerjaar aan de geïnteresseerde leerlingen met talent voor Engels wordt aangeboden. Als uw kind goede cijfers voor Engels haalt en de lessen Engels leuk vindt, kan hij of zij zich aanmelden voor het Cambridge-traject.

Voor dit traject is er een aanmeldprocedure. Tijdens de informatieavond hebben wij ouders geïnformeerd over de beoordelingscriteria, het traject voor de leerlingen, het lesmateriaal en de kosten.

De presentatie van die avond vindt u in Magister onder LVS.


Terug