Commanderij College
Zoeken


Extra fietsenstallingen

Bericht geplaatst op: 14-9-2017

Het Commanderij College creëert binnenkort extra fietsenstallingen aan de achterkant van locatie havo/vwo. 

Na overleg heeft de gemeente Gemert-Bakel besloten om een groenstrook achter de school daarvoor beschikbaar te stellen. De nieuwe fietsenstalling biedt straks ruimte aan ruim 300 fietsen. Het aantal leerlingen is de afgelopen jaren gestegen op locatie havo/vwo, daarom is het noodzakelijk dat er extra fietsenstallingen komen. 

Verbetering verkeerssituatie
De school heeft bij de gemeente ook aangedrongen op een verbetering van de St. Annastraat. De gemeente heeft aangegeven dat deze straat onder inrichting valt van de nieuwe Noord-Om. Daarom zal de weg op dit moment nog niet aangepakt worden. De gemeente gaat tot die tijd zorgen voor fietssuggestiestroken op de St. Annastraat. 

Ook wil de gemeente deelnemen aan een project om leerlingen bewuster te maken van hun eigen rol in het verkeer


Terug