Commanderij College
Zoeken


Conceptontwerp schoolwoningen Laarbeek klaar na intensieve samenwerking gemeente en school

Bericht geplaatst op: 28-9-2017

Het conceptontwerp voor de bouw van zes schoolwoningen bij het Commanderij College in Beek en Donk is klaar. De medewerkers worden deze week geïnformeerd over de voortgang van de bouw van de schoolwoningen.

De gemeente Laarbeek en het Commanderij College hebben de afgelopen maanden gezamenlijk en constructief met architect Niels Peters toegewerkt naar een modelontwerp. Zowel wethouder Buter als bestuursvoorzitter Grootjen zijn uiterst tevreden over de samenwerking en het resultaat.

Goed werkbaar onderwijsgebouw
Er was bij de gemeente en de school ruimte voor de wensen om een school te bouwen, die over enige tijd getransformeerd wordt naar zes woningen. Het ontwerp levert een goed werkbaar onderwijsgebouw op. Dit ontwerpproces verliep naar wens ondanks de grote tijdsdruk. Zodra het ontwerp definitief vastgesteld kan worden gaat de vlag uit.

De gemeenteraad van de gemeente Laarbeek zal zich op 12 oktober 2017 buigen over een kredietvoorstel voor de bouw van zes schoolwoningen voor het Commanderij College in Beek en Donk. De aanbestedingsprocedure, in de vorm van een Design & Build opdracht, is op 31 augustus jl. gestart. 

Indien deze aanbesteding succesvol binnen de raming verloopt, zal op 13 oktober worden gegund en kan de aannemer direct met de uitwerking van het gebouw starten.

Levensloopbestendige woningen
Het nieuwe gebouw komt schuin tegenover het bestaande Commanderij College aan Kerkakkers te liggen. Het streven is om het nieuwe gebouw in augustus 2018 in gebruik te nemen. Partijen hebben voor de ruimtebehoefte van het Commanderij College gekozen voor een duurzame investering in de vorm van schoolwoningen. Deze oplossing voorziet in de eerste 10 jaren in een onderwijsgebouw, dat in de toekomst wordt getransformeerd naar 6 levensloopbestendige woningen. 


Terug