Commanderij College
Zoeken


Uitreiking certificaten Cambridge-examens

Bericht geplaatst op: 6-10-2017

Het Commanderij College organiseert een feestelijke bijeenkomst voor de uitreiking van het Certificate English: First en Certificate English: Advanced. Dit betreft de leerlingen van de locatie havo/vwo die aan het eind van vorig schooljaar hun Cambridge examens hebben gedaan.

Naast de reguliere lessen Engels kunnen leerlingen ervoor kiezen om het vak Cambridge Engels te volgen. Binnen deze lessen is doeltaal altijd voertaal. Leerlingen krijgen tijdens de lessen extra verdieping binnen de Engelse taal en cultuur. Tevens worden zij middels examentraining voorbereid op het Cambridge Examen (Speaking, Writing, Listening, Reading and Use of English). Door het behalen van het Cambridge Certificate wordt de leerling voorbereid op een internationale toekomst (vervolgonderwijs en/of carrière).

De uitreiking vindt plaats op woensdag 25 oktober om 16.30 in de aula. Zowel ouders als leerlingen zijn hiervoor uitgenodigd. Ook docenten zijn uiteraard van harte welkom.


Terug