Commanderij College
Zoeken


Afname Intelligentie Structuurtest onder brugklasleerlingen

Bericht geplaatst op: 6-10-2017

Ieder najaar laten we de brugklasleerlingen van de locatie havo/vwo de Intelligentie Structuur Test (IST-test) maken. We vragen daarvoor eerst de toestemming van de ouders: zonder toestemming zullen we de test niet afnemen. Het is van oudsher een test om mogelijke hoogbegaafdheid op te sporen, maar de mentoren en het team gebruiken de resultaten vooral om een nog beter beeld te krijgen van de capaciteiten van de leerling. 

Samen met de schoolvragenlijst en de FES-test, die tegelijkertijd afgenomen worden, krijgen we inzicht in de sterke kanten van de leerling in vergelijking met de leerlingen die op hetzelfde onderwijsniveau zitten. In welke onderdelen blinkt uw kind uit en wanneer wordt de lesstof echt uitdagend? 

Uit de uitslag kunnen we opmaken met welke leerstijl uw kind het beste uit de voeten kan (in groepjes werken of alleen, instructie van de docent of liever zelf op onderzoek uit, motivatie om heel hard te werken voor een hoog cijfer). Uit de schoolvragenlijst kunnen we conclusies trekken over het plezier waarmee uw kind naar school gaat en de redenen daarvoor. Die zijn bij ieder kind weer anders. 

De mentor bespreekt de resultaten met de leerling. Ouders krijgen in januari een uitnodiging voor de informatieavond over de IST-test, samen met de uitslag. Vaak herkennen ouders hun kind in de testresultaten en vinden ze een verklaring voor bepaald gedrag. Een enkele keer komen er ook verrassende resultaten uit. Een goede aanleiding om samen met uw kind naar de uitslag te kijken en uit te zoeken of actie gewenst is.

De uitslag van de IST is slechts een van de informatiebronnen om een goed beeld te krijgen van uw kind. Op basis van alleen deze test worden nooit grote beslissingen genomen. Het gaat er vooral om, om uw kind beter te leren begrijpen: waardoor raakt het gemotiveerd? En wat kan zijn of haar studieresultaten juist tegenwerken?   


Terug