Commanderij College
Zoeken


Commanderij College gestart als Econasium-school

Bericht geplaatst op: 28-1-2016

Met de ambitie om van de leerlingen succesvolle leerders maken, stimuleert het Commanderij College talentontwikkeling in de meest brede zin van het woord. In dat kader is onlangs met de officiële aftrap van het Econasium op de locatie havo/vwo een nieuw, interessant initiatief toegevoegd aan het al bestaande aanbod voor talentontwikkeling.

Het Econasium is een tweejarig programma in de bovenbouw van het vwo dat bedoeld is om de excellente vwo-leerling die geïnteresseerd is in economie of bedrijfseconomie, meer uitdaging te bieden en intensief voor te bereiden op het universitaire onderwijs.

Gedurende het traject (dat wordt uitgevoerd in samenwerking met Tilburg University) leren de deelnemende leerlingen namelijk de eerste beginselen van het doen van kwantitatief onderzoek. Op school volgen de leerlingen hiervoor naast hun regulier vwo-lessen een cursus statistiek om bepaalde statistische technieken leren. Daarna volgen ze een aantal colleges op de universiteit waarin thema's binnen de economie, bedrijfseconomie en econometrie besproken worden. 

Ook zijn er daar voorbereidende bijeenkomsten georganiseerd over de aanpak van een profielwerkstuk (dat alle vwo-leerlingen in hun examenjaar maken). En op het moment dat de leerlingen aan de slag gaan met hun profielwerkstuk kunnen ze een beroep doen op ondersteuning door wetenschappers van de universiteit.  De verdieping en verbreding van hun economische kijk, wordt ook buiten de school doorgezet doordat de Econasium-leerlingen een congres, een economische instelling en bedrijven bezoeken.

Om deel te kunnen aan het Econasium dienen de leerlingen over voldoende motivatie én over een goede wiskundige basis te beschikken. Toelating is daarom wel aan bepaalde voorwaarden gekoppeld.

Met het aanbieden van dit nieuwe programma beoogt het Commanderij College haar leerlingen een extra uitdaging  te bieden die tegelijkertijd ook een uitstekende voorbereiding op een  universitaire studie is.


 


Terug