Commanderij College
Zoeken


Interne gymnasiumdag: katapulten, mythes en het maken van een krant

Bericht geplaatst op: 11-3-2016

16 maart 2016 wordt een bijzondere dag op school! Voor het vijfde jaar organiseren we dan de interne gymnasiumdag, die in het teken staat van vakoverstijgende onderzoeksopdrachten. 

Klas gymnasium 3 volgt de traditie en zet deze dag in als afsluiting van een onderzoeksproject dat vanuit het vak science/natuurkunde ontstaan is: dit jaar proberen we weer een Romeinse katapult te bouwen, met steun van leerlingen uit gymnasium 6. Dat is een project waarmee we vijf jaar geleden begonnen zijn. Dit jaar willen we met de katapulten minstens vijftien meter schieten maar we stellen ook eisen aan de nauwkeurigheid. 

Er worden verschillende katapulten gebouwd, zodat er ook een wedstrijdelement in komt. Vanaf twee uur verwachten we dat de projectielen gelanceerd kunnen worden op de sportvelden achter onze school. 

Gymnasium 2 gaat een theatervoorstelling in elkaar zetten: drie mythes worden op het podium in de aula verbeeld, waarbij de leerlingen zelf hun teksten schrijven, muziek componeren en zorg dragen voor decor en aankleding. Zij verwachten rond drie uur iets moois op de planken te kunnen brengen. 

De leerlingen van gymnasium 1 en 5 worden journalist voor een dag. Onder leiding van een ervaren journaliste van de NRC gaan zij op die dag een krant in elkaar zetten. Het hoofdthema wordt innovatie, maar er zijn verschillende vliegroutes om uiteindelijk op grote prikborden de echte krant te kunnen presenteren. 

De redacteur van de NRC komt vertellen hoe een krant gemaakt wordt, op welke gronden er beslissingen genomen worden omtrent artikelen en lay-out. De brugklassers zijn de redacteuren, de vijfdeklassers vormen de eindredactie en zorgen dat de redactievergaderingen goed verlopen. Voor wie later manager wil worden, is dit alvast een heel goede ervaring. 

Rond vier uur verwachten we dat de krant af zal zijn. Samen met de leerlingen van gymnasium 4 gaat meneer Arts op 16 maart een bijzondere uitdaging aan. De leerlingen zelf horen die uitdaging pas op de dag zelf, zodat er ook een verrassingselement in zit. Meneer Arts laat beslist niets van tevoren los! 

De dag begint gewoon om half negen op school. De lokalen die we gereserveerd hebben voor deze activiteiten worden bekend gemaakt op de monitor.


Terug