Commanderij College
Zoeken


Rekenexamens eerste afnameperiode

Bericht geplaatst op: 11-3-2016

Het rekenexamen is sinds enkele jaren een vast onderdeel van het examen. Het ministerie van Onderwijs heeft de afgelopen periode enkele aanpassingen op het rekenexamen doorgevoerd.

Dat heeft er toe geleid dat voor de havo geldt dat het rekenexamen verplicht is, maar niet mee telt  in de slaag-zak regeling, voor het vwo telt het wel mee. 

Leerlingen krijgen meerdere kansen in de bovenbouw om aan dit examen deel te nemen. Alle leerlingen hebben een instaptoets gemaakt in oktober, om te kijken of al ze op het juiste niveau zaten. 

Deze maand is de tweede groep van onze bovenbouw havo en vwo aan de beurt om de eerste examens van dit schooljaar te maken. We wensen alle leerlingen die deelnemen bijzonder veel succes!


Terug