Commanderij College
Zoeken


Vernieuwd traject Zomerschool

Bericht geplaatst op: 25-3-2016

Vorig jaar hebben we op locatie havo/vwo voor het eerst de Zomerschool georganiseerd: een kort traject aan het einde van het schooljaar waarin een kleine groep leerlingen intensief gewerkt heeft om bepaalde achterstanden weg te werken. Dit traject is geëvalueerd en op basis van aanbevelingen die hieruit voortkwamen, hebben we een vernieuwd traject opgesteld. 

In deze nieuwe vorm maken we de periode langer, zodat leerlingen meer kansen hebben om daadwerkelijk hun niveau voor een bepaald vak te verbeteren. We hopen hiermee de slagingskansen in een volgend schooljaar te vergroten.

De vernieuwde Zomerschool zal uit het volgende traject bestaan: een voor(jaars)traject Zomerschool en de Zomerschool zelf. Alleen als een leerling zich voor 100% inzet in het voortraject komt hij in aanmerking voor de uiteindelijke Zomerschool. Een leerling kan maar eenmaal in zijn schoolcarrière deelnemen aan de Zomerschool. Leerlingen uit de Zomerschool van vorig jaar, zijn daarom dit jaar uitgesloten van deelname.

Voor het voor(jaars)traject Zomerschool zijn leerlingen welkom die omstreeks half april (derde rapport) nog geen voldoende lijst hebben maar die wel nog een redelijke kans hebben het jaar te kunnen halen. 

Zoals u weet kunt u de vorderingen van uw kind bijhouden via Magister. Ook de mentor zal de resultaten in de gaten houden en in de week voorafgaand aan de rapportvergaderingen – de week van 11 april – contact met u opnemen wanneer uw zoon of dochter voor Zomerschool in aanmerking lijkt te komen.

Definitieve inschrijving vindt plaats tijdens de 10-minutengesprekken op woensdag 20 april. Ouders én leerling zijn daarbij aanwezig om samen met de mentor het contract voor de Zomerschool te ondertekenen. Het is daarom goed om deze datum vast in uw agenda te noteren.

In het contract staat het volgende vermeld:

·       een taak voor het betreffende vak om in de meivakantie zelfstandig uit te voeren (12 – 15 uur werk);

·       de verplichte aanwezigheid op elke vrijdagmiddag het 7de en 8ste lesuur vanaf de meivakantie tot de laatste toetsweek onder begeleiding van een docent of student.

Met bovenstaande stappen maken we leerlingen zelf verantwoordelijk voor hun leerproces en geven we ze de kans om een stevigere basis neer te zetten. Alleen leerlingen die de genoemde inspanningen hebben geleverd en die onverhoopt na de laatste toetsweek toch in de bespreekzone terecht komen, hebben de mogelijkheid om aan de uiteindelijke Zomerschool (18 t/m 26 juli 2016) deel te nemen. Houd er in dat geval rekening mee dat de zomervakantie van uw kind dus later kan beginnen.

In de diverse teams zullen we voorafgaand aan de 10-minutengesprekken van woensdagavond 20 april bespreken welke taak we een leerling kunnen meegeven. De mentor zal dit tijdens het oudergesprek door middel van een contract, dat door uw kind, de mentor en u op deze avond ondertekend gaat worden, aan u voorleggen. Er wordt zodoende door drie partijen commitment gegeven om het proces tot een succes te maken.

Voor specifieke vragen over het voor(jaars)traject Zomerschool voor uw zoon of dochter kunt u contact met de mentor opnemen.

 


Terug