Commanderij College
Zoeken


Kluisjescontrole

Bericht geplaatst op: 25-3-2016

Om kostbare spullen en boeken veilig te bewaren, krijgen alle leerlingen de beschikking over een kluisje. Deze kluisjes kunnen ook worden gebruikt om overdag boeken in te bewaren. Er hoeft dan niet de hele dag met een volle boekentas gesjouwd te worden. 

In het kader van schoolveiligheid worden de kluisjes zo nu en dan in samenwerking met de politie steekproefsgewijs gecontroleerd op inhoud. Tijdens de controle wordt er door de politie gekeken naar de aanwezigheid van zaken als drugs, vuurwerk, alcohol en wapens. We willen ouders en leerlingen als signaal meegeven dat we er alles aan zullen doen om deze zaken in de omgeving van school te weren.

 Daarnaast intensiveren we met de controles ook de samenwerking tussen school en politie met als uiteindelijke doel een nog veiligere school. 

We maken u erop attent dat de kluisjes in de week na Pasen op de locatie havo/vwo gecontroleerd zullen worden. 


Terug