Commanderij College
Zoeken


Commanderij College start als Econasium school!

Bericht geplaatst op: 11-9-2015

Het Econasium is een tweejarig programma in de bovenbouw van het vwo dat bedoeld is om de excellente vwo-leerling die geïnteresseerd is in economie of bedrijfseconomie, meer uitdaging te bieden. 

Deelnemende leerlingen verkrijgen meer informatie over (bedrijfs)economische beslissingen en leren hoe je kwantitatief onderzoek doet. Ook ervaren ze van dichterbij wat studeren aan een universiteit inhoudt.

In dit programma, dat naast de reguliere lessen loopt, staat de cursus ‘Statistiek voor het Econasium centraal. Maar deelname aan colleges op de universiteit, aan een economisch congres en een bedrijfsexcursie is ook opgenomen in het programma. 

Daarnaast worden de leerlingen voorbereid op het opzetten en vormgeven van hun profielwerkstuk.  Op de ouderavond van vwo 4 zal het Econasium verder toegelicht worden.


Terug