Commanderij College
Zoeken


Leerlingen volgen reanimatie-onderwijs

Bericht geplaatst op: 13-5-2016

Het Commanderij College geeft sinds kort structureel reanimatie-onderwijs aan haar leerlingen. De school heeft een samenwerkingsovereenkomst voor drie jaar gesloten met de Hartstichting.  

Scholen die erkend reanimatie-onderwijs geven, zijn te herkennen aan een gevelbord bij de ingang. Onze school heeft dit bord uit naam van de directeur van de Hartstichting ontvangen. 

Enthousiasme

De leerlingen leren via ‘de 6-Minutenles’, het lesprogramma van de Hartstichting, hoe ze borstcompressies kunnen toepassen, mond-op-mond-beademing kunnen geven en een AED kunnen gebruiken. De reanimatielessen worden gegeven door onze eigen docenten. Zij hebben een cursus tot reanimatie-instructeur gevolgd. De Hartstichting investeert in deze opleiding van leerkrachten. 

Gymdocent Henk Verbakel is coördinator van het reanimatie-onderwijs op het Commanderij College. “De leerlingen zijn erg enthousiast over de lessen reanimatie. Ze tonen erg veel aandacht om het reanimeren onder de knie te krijgen.”

Het overgrote deel van de leerlingen slaagt voor het examen en behaalt daarmee het certificaat ‘Reanimatie en AED’.  Ongeveer 150 leerlingen halen dit jaar het certificaat. “Wij verzorgen met zeven gymdocenten van locatie havo/vwo deze reanimatielessen. We merken dat dit erg zinvolle lessen zijn. We zijn trots dat we deze mooie bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.”

Feiten en cijfers

Het project op de scholen is erg belangrijk omdat er elke week 300 mensen een hartstilstand krijgen buiten het ziekenhuis. Door binnen de eerste 6 minuten 112 te bellen, te reanimeren én te defibrilleren, vergroten de overlevingskansen van slachtoffers aanzienlijk. Jaarlijks kunnen er zo circa 2.500 extra levens worden gered. Om dit mogelijk te maken, zijn méér mensen nodig die kunnen reanimeren.

Reanimeren kun je leren!

Reanimeren is niet moeilijk. Onderzoek wijst uit dat iemand van 13 à 14 jaar (vanaf het tweede leerjaar of hoger van het voortgezet onderwijs) fysiek sterk genoeg is om goede borstcompressies te geven. De 6-Minutenles is door de Hartstichting speciaal ontwikkeld voor jongeren.

Over de Hartstichting

Er zijn nu 1 miljoen hart- en vaatpatiënten in ons land. Elke dag overlijden er ruim 100 mensen aan hart- en vaatziekten en komen er 1000 mensen in het ziekenhuis terecht. De preventie, behandeling en genezing van de ziekte is de belangrijke missie van de Hartstichting. Voor meer informatie: hartstichting.nl.Terug