Commanderij College
Zoeken


Onderwijsresultaten op het Commanderij College ‘boven de norm’

Bericht geplaatst op: 7-6-2016

Jaarlijks berekent en publiceert de onderwijsinspectie de onderwijsresultaten van alle VO-scholen. Het nieuwe onderwijsresultatenmodel, dat op 1 juni 2016 werd gepubliceerd op www.onderwijsinspectie.nl, bestaat uit vier indicatoren, namelijk positie in leerjaar 3 ten opzichte van het advies van de basisschool (onderwijspositie t.o.v. advies po), percentage onvertraagde studievoortgang in leerjaar 1 en 2 (onderbouwsnelheid), percentage onvertraagde studievoortgang vanaf leerjaar 3 per afdeling (bovenbouwsucces) en gemiddeld cijfer Centraal Examen van alle vakken per afdeling (examencijfers). Voor elk van deze indicatoren is een minimale norm bepaald. Het Commanderij College scoort op alle afdelingen, op alle indicatoren ‘boven de norm’. We zijn trots op onze (oud)leerlingen en docenten die dit mooie resultaat hebben bereikt!

Terug