Commanderij College
Zoeken


Privacy-wetgeving leerlingen 18 jaar en ouder

Bericht geplaatst op: 13-10-2016


In het kader van de privacy-wetgeving hebben ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van 18 jaar en ouder geen automatisch inzage-recht in Magister. De leerling moet zelf deze toestemming geven en kan, vanaf het moment dat hij of zij 18 wordt, in Magister aangeven of de ouder inzage mag hebben in zijn of haar gegevens.
De leerling kan in Magister bij "Instellingen" deze toestemming geven.
Ook het inschrijven voor de ouderavond voor leerlingen van 18 jaar en ouder kan dus alleen als de leerling toestemming heeft gegeven voor inzage van zijn of haar gegevens! 

Let op: Als er door de leerling geen toestemming in Magister is gegeven, is het voor de school niet toegestaan om de ouder via een andere weg te voorzien van de nodige gegevens, dat geldt ook voor een inschrijving voor de ouderavond. 

Overleg hierover dus tijdig met uw (bijna) meerderjarige kind.


Terug