Commanderij College
Zoeken


Hulp bij keuze vervolgopleiding

Voor onze havo- en vwo-leerlingen is de middelbare school vaak niet het eindstation. Havo-leerlingen kunnen na het behalen van het diploma doorstromen naar de hogeschool (hbo). Leerlingen die een atheneum- of gymnasiumdiploma op zak hebben, kunnen doorstromen naar de universiteit (wo).

Wij doen er alles aan om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op een vervolgopleiding. Dit doen we niet alleen door goed onderwijs aan te bieden. Het begeleiden van leerlingen bij het maken van de studiekeuze is daarbij minstens zo belangrijk. Dit wordt gedaan door het decanaat.

Decanaat havo/vwo:
Je kunt bij onze decanen terecht als je advies wilt over het kiezen van een profiel, een vervolgopleiding of beroep. De decanen hebben allerlei informatiematerialen en hebben contacten met verschillende hbo- en wo-scholen. Het decanaat kan de leerling dus goed adviseren in welke richting de leerling verder zou kunnen gaan. Zij zullen je ook informeren over open dagen en voorlichtingsbijeenkomsten van eventuele vervolgopleidingen.

Contactpersonen
Decaan vwo: mevrouw van Lankveld
Decaan havo: meneer Quaedvlieg