Commanderij College
Zoeken


Roosterwijzigingen

Druk op één van de onderstaande links om een overzicht te krijgen van de roosterwijzigingen. Wijzigingen voor de volgende dag zijn zichtbaar vanaf 12.00 uur. Je actuele rooster vind je in Magister.
Neem altijd - dus ook bij lesuitval - je boeken mee naar school.

 

   Roosterwijzigingen havo/vwo - onderbouw   

   Roosterwijzigingen havo/vwo - bovenbouw