Commanderij College
Zoeken


Ouders havo/vwo

Uitdagend en toekomstgericht onderwijs dat inspeelt op de talenten van scholieren. Dat is wat wij aanbieden op het havo/vwo in Gemert. Onze school biedt onderwijs aan gymnasium-, atheneum- en havo-leerlingen. Het Commanderij College is een streekschool met een veilige leeromgeving. Een leeromgeving waar we met zijn allen tot goede resultaten komen. Door goed georganiseerde en moderne lessen te bieden, bereiden wij onze leerlingen zo goed mogelijk voor op een toekomst in het hbo of wo. Een leerling die onze school verlaat, is klaar voor de toekomst.

Ouderparticipatie
Binnen het Commanderij College hebben wij een ouderraad. De ouderraad van het Commanderij College geeft feedback aan de medezeggenschapsraad en aan de directie over zaken die de school betreffen. Meer informatie over de ouderraad vindt u in het submenu. Naast de ouderraad hebben wij ook een klankbordgroep ouders. De klankbordgroep ouders verkent met de bestuurder onderwerpen die belangrijk zijn voor het Commanderij College voor een wat langere termijn en die de ‘gewone’ schoolse zaken overstijgen.

Op deze pagina’s geven wij informatie over diverse zaken die voor u als ouder belangrijk zijn om te weten.

Kijk verder in het submenu.