Commanderij College
Zoeken


Leerlingen krijgen gastles over wegwerkzaamheden Noord-Om

Bericht geplaatst op: 15-6-2017

Monique Weber- Smulders heeft op 31 mei namens de BAM een gastles gegeven op vmbo en de praktijkschool. Zij bracht de veranderde verkeerssituatie in onze omgeving onder de aandacht ivm de aanleg Noord-Om en de aanleg van drie rotondes.

Een aantal kinderen uit de omgeving fietsen die route dagelijks. Aan de hand van presentaties liet zij de kinderen de verkeersaanpassingen zien. Hoe gaat het worden;, welke borden, bewegwijzering, hekken en linten kom je tegen in deze situatie.

Haar belangrijkste mededeling was toch wel: "Volg de instructies op!! het gaat om jou veiligheid en om de veiligheid van de wegwerkers".

Ook wees zij op het gebruik van mobieltjes op de fiets. Zet je telefoon uit of stap af als je wil kijken op je mobiel. Ze liet het filmpje van Tommy-Boy zien. Een jongen die omkwam in het verkeer terwijl hij met zijn mobiel bezig was.

Er is een app beschikbaar waarmee je op de hoogte kunt blijven over de voortgang van BAM met de werkzaamheden aan de Noord-Om. Je kunt het project, de planning en de wijzigingen bekijken. In de app kun je ook nieuwsberichten en nieuwsbrieven terugvinden. Interesse in deze app? Zoek dan op Noord-Om in de app- of playstore.

Terug