Commanderij College
Zoeken


Commanderij College gaat voor duurzaamheid: vmbo Gemert en vmbo Laarbeek voorzien van zonnepanelen

Bericht geplaatst op: 17-12-2015

Het Commanderij College is sinds kort voorzien van zonnepanelen. De locaties vmbo Gemert en vmbo Laarbeek maken in totaal gebruik van 1.280 zonnepanelen. Deze panelen staan garant voor een energiebesparing vergelijkbaar met een gemiddeld jaarverbruik van ruim 80 gezinnen.

Het Commanderij College wil als school graag een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Met het gebruik van zonnepanelen zorgen we ervoor dat we minder CO2 uitstoten en dat zorgt voor een beter milieu. 

Onlangs is in Parijs tijdens de klimaattop een verdrag overeengekomen. Om klimaatverandering een halt te kunnen toeroepen, zal het noodzakelijk zijn dat iedereen hier een bepaalde verantwoordelijkheid in voelt en dan ook zelf maatregelen treft. Investeren in duurzame energie én in onderwijs gaan hand in hand, beiden gaan immers over onze toekomst en van die van onze kinderen.   

Vmbo Gemert wordt voorzien van groene energie met behulp van 1000 zonnepanelen. Op het dak van vmbo Laarbeek liggen 200 zonnepanelen. Vanaf half december zijn al deze panelen volledig benut.

Wat de panelen precies aan besparing opleveren, zal vanaf dat moment ook zichtbaar zijn op tv-schermen in de entree van de scholen. Er is dan actueel te zien hoeveel stroom de zonnepanelen opleveren en wat dat op jaarbasis betekent.

We laten onze leerlingen ook uitgebreid kennismaken met deze nieuwe groene energievoorziening. Met behulp van internet zijn deze gegevens ook in de klaslokalen te bekijken. We laten onze leerlingen dan ook uitgebreid kennismaken met deze groene energievoorziening. Daarvoor maken we gebruik van een proefopstelling waarmee het gebruik van zonne-energie volledig in kaart gebracht wordt. Op die manier worden de nieuwe zonnepanelen ook meteen een educatief middel tijdens lessen.

Uiteindelijk gaan de leerlingen ook aan de slag met een educatief werkstuk over het gebruik van groene energie en zonnepanelen.


Terug