Commanderij College
Zoeken


Halt geeft voorlichting over sexting

Bericht geplaatst op: 10-6-2016

In navolging van de algemene ouderavond, met als thema sexting, hebben alle brugklassen van vmbo Gemert en de Praktijkschool voorlichting gehad over dit onderwerp. Sexting is het verzenden en ontvangen van seksueel getint beeldmateriaal via social media. 

De lessen werden verzorgd door Halt. Via herkenbare voorbeelden uit de praktijk werden de leerlingen geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag en de gevolgen daarvan. Gevolgen die enerzijds te maken hebben met de schade en ellende die je jezelf of een ander aandoet, en anderzijds met de wettelijke strafmaatregel die daarop staat. 

In de discussie die volgde werd duidelijk dat jij zelf keuzes kan en moet maken. Dat je, als je een fout hebt gemaakt, het ook weer goed kan maken. Dat je, als anderen willen dat jij iets doet, jij zelf de keuze hebt of je het wel of niet doet. Dat je, als je je in het nauw voelt gedreven, hulp kan halen bij anderen, zoals je ouders, een vriend of vriendin of iemand op school.

Wij hopen dat de aandacht die het Commanderij College het afgelopen jaar heeft besteed aan dit onderwerp als resultaat heeft dat u als ouder nog beter geïnformeerd bent en dat uw kind op een verantwoorde manier gebruik maakt van de social media. 


Terug