Commanderij College
Zoeken


Praktijkonderwijs Commanderij College: ‘Trots op onze school’

Bericht geplaatst op: 20-10-2015

De scholen voor praktijkonderwijs zijn trots op wat hun leerlingen bereiken. Dit willen we aan de buitenwereld laten weten. Daarom zijn ze een campagne gestart onder het motto ‘PrO in beeld’.  De praktijkschool van het Commanderij College in Gemert doet mee aan deze campagne. De aftrap is op donderdag 22 oktober met een ontbijt op school voor werkgevers, overheid en politici.

Het ontbijt wordt georganiseerd door de praktijkscholen uit de regio (Commanderij College in Gemert, Varendonck in Someren en De Sprong in Deurne) en vindt plaats bij De Sprong in Deurne.

Leerlingen van deze praktijkschool verzorgen het ontbijt. Het blijft niet bij een kop koffie en een broodje. Het gezelschap krijgt de opdracht om een paar leerlingen uit het praktijkonderwijs te koppelen aan een baan bij overheid of bedrijfsleven. “Dat gaat dus heel direct, niet via de gebruikelijke sollicitatieprocedures”, zegt Fons de Wolff, voorzitter van de regio Brabant van het praktijkonderwijs en directeur-bestuurder van MET praktijkonderwijs Waalwijk. Betreffende leerlingen solliciteren aan de ontbijttafel d.m.v. een filmpje wat ze hebben gemaakt.

“De bedoeling van onze campagne is dat overheid, onderwijs en ondernemers beter op het netvlies krijgen wat voor leerlingen wij opleiden, en wat die in hun mars hebben. Wij merken vaak dat men daar nauwelijks een idee van heeft. Dat kunnen we ook onszelf verwijten, we zijn al veel te lang bescheiden geweest over ons werk. Terwijl er alle reden is om trots te zijn op ons werk.”

Buitenstaanders denken bij de term praktijkonderwijs (PrO in vaktermen) vaak aan vmbo of speciaal onderwijs. Daar valt het echter niet onder. In het praktijkonderwijs zitten leerlingen voor wie het vmbo te hoog gegrepen is en daarom worden opgeleid voor een plek op de arbeidsmarkt. Dit zijn doorgaans functies die bestaan uit assisterende taken (verkoper, magazijnmedewerker, medewerker horeca, bestrater, groenvoorzieningsmedewerker, interieurverzorger, productiemedewerker. Maar ook lasser, timmerman of verzorgende).

Om ze goed voor te bereiden staat hun vijfjarige schoolperiode vooral in het teken van het opdoen van praktische ervaring. Een klein aantal leerlingen stroomt door naar het mbo. De leerlingen behalen tijdens hun opleiding aan het praktijkonderwijs vaak branchecertificaten. Met deze certificaten kunnen ze aantonen, aan hun toekomstige werkgever, dat ze beschikken over extra vaardigheden.

Jaarlijks zijn er ongeveer vijfhonderd leerlingen in Brabant/Zaltbommel op zoek naar een baan. Dat lukt doorgaans goed, ondanks de crisis. Maar De Wolff en zijn collega’s waarschuwen voor ingrijpende veranderingen, zoals bij de sociale werkvoorziening waardoor er minder beschutte werkplekken beschikbaar zijn. Bovendien verandert de arbeidsmarkt in hoog tempo door het verdwijnen van functies voor laagopgeleiden, hogere eisen, flexibilisering en technologische vernieuwingen. Dat heeft in de toekomst ook zijn weerslag op baankansen voor leerlingen uit het praktijkonderwijs.

De provincie Noord-Brabant heeft zich opgeworpen om een proeftuin te zijn voor vernieuwingen op de arbeidsmarkt. “Wij ondersteunen dat als praktijkscholen van harte en wij willen daar graag een aandeel in leveren. Daarom gaan wij het gesprek aan met provinciebestuur en de werkgevers”, aldus De Wolff.

De campagne om het Brabantse praktijkonderwijs beter op de kaart te zetten beperkt zich overigens niet niet tot overheid en bedrijfsleven. Ook in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs is praktijkonderwijs voor veel professionals nog een onbekende. 


Terug