Commanderij College
Zoeken


Jaarverslagen

Een jaarverslag geeft de lezer inzicht in de ambities en de behaalde resultaten van onze organisatie. Daarnaast hebben wij een jaarrekening, waarin naast vele cijfers ook een verslag van de activiteiten van dat kalenderjaar te vinden is. 

Meerjarenbeleidsplan 2017-2021
De route en ambities voor onze school wordt elke vier jaar vastgesteld in een schoolplan. Benieuwd naar de route die we hebben uitgestippeld? 
Bekijk dan het meerjarenbeleidsplan 2017-2021

Kadernotitie 2016-2017
Ieder schooljaar leggen we in de kadernotitie door middel van een thema het accent op één aspect van onze missie. We vinden het belangrijk dat iedereen in het nieuwe schooljaar extra aandacht besteedt aan dit thema en op dit vlak resultaten bereikt.
Bekijk de kadernotitie van schooljaar 2017-2018 

Jaarverslag 2017
In het jaarverslag blikken we terug op alle behaalden resultaten in 2017.
Bekijk het jaarverslag 2017
Bekijk de jaarrekening 2017