Commanderij College
Zoeken


Missie en visie

Onze missie:
Het Commanderij College geeft goed onderwijs aan de leerlingen in de regio.

Onze visie:
Onze visie luidt: “We willen van onze leerlingen succesvolle leerders maken. Nu leren voor kansen later.”
Wij begeleiden, ondersteunen en coachen leerlingen op hun weg richting volwassenheid. We creëren voor leerlingen en medewerkers een prettig leer- en werkklimaat om het leren van elkaar optimaal te kunnen benutten. Om het onderwijsproces te optimaliseren maken wij gebruik van moderne technologische middelen. We benoemen normen en waarden, geven het goede voorbeeld en spreken elkaar aan op verschuiving van dit gedrag. Het is onze ambitie om een omgeving te scheppen, waarin leerlingen en medewerkers het beste uit zichzelf halen: talent mag gezien worden!