Commanderij College
Zoeken


Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is de interne toezichthouder van het Commanderij College. De Raad heeft een adviserende en toezichthoudende taak op het College van Bestuur en is tevens de werkgever van het College van Bestuur. 

De Raad van Toezicht heeft vijf leden:
Mevr. Van der Heijden
Mevr. Van Doremalen
Mevr. Noordermeer
Dhr. Gerrits 
Dhr. Snijders (voorzitter)                                        Raadpleeg: Reglement Raad van Toezicht