Commanderij College
Zoeken


Bestuur & directie

Het bestuur is het bevoegd gezag van het Commanderij College en daarmee eindverantwoordelijk voor de stichting en de locaties. Het bestuur legt intern verantwoording af aan de Raad van Toezicht en extern aan het ministerie, de inspectie en aan de maatschappelijke omgeving.

De dagelijkse leiding is in handen van de directie. De directeuren sturen de locaties aan, ieder vanuit de eigen portefeuille. De directeuren vormen samen met de bestuurder het managementteam.

Managementstatuut
Klik hier om het managementstatuut van het Commanderij College te downloaden. 

Waarnemend bestuurder.:
Dhr. M. Jacobs
Bezoekadres: St. Josephstraat 17, GemertDirectie     
Directeur Algemene Zaken Directeur Onderwijs en Personeel       Directeur Onderwijs en Bedrijfsvoering
Dhr. drs. F.W.J.M. van Ruitenbeek       Dhr. J.M.L. Schoeren MME Dhr. A. Bressers MSc