Commanderij College
Zoeken


Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is de interne toezichthouder van het Commanderij College. De Raad heeft een adviserende en toezichthoudende taak op het College van Bestuur en is tevens de werkgever van het College van Bestuur. 

De Raad van Toezicht heeft zes leden:
Mevr. dr. H.R.M.A. van der Heijden
Mevr. J.W.M. van Doremalen
Dhr. ing. H.W.A. van Mierlo
Mevr. drs. M. Noordermeer
Dhr. mr. H. van Rooy
Dhr. drs. J.H.G. Snijders (voorzitter)                                        Raadpleeg: Reglement Raad van Toezicht

Op de foto ontbreken mevr. v.d. Heijden & mevr. van Doremalen.