Commanderij College
Zoeken


De Ateliers: Wat wil jij leren?

Bericht geplaatst op: 20-2-2017

Beste ouders,

Op de locatie vmbo Gemert zijn we gestart met De Ateliers. De slogan van De Ateliers is ‘Wat wil jij leren?’ en dat is precies waar het om draait bij dit initiatief. Wij geloven namelijk dat school een plek moet zijn voor jongeren waar ze niet alleen dingen ‘moeten’ leren maar we ze ook dingen mogen leren. Leren is onze core business en als wij van onze leerlingen succesvolle leerders en leerders voor het leven willen maken dan moeten wij ook luisteren naar hun leervragen en leerwensen en deze zo veel mogelijk faciliteren. Daarom vraagt De Ateliers aan elke leerling: ‘Wat wil jij leren? Waar ben jij nieuwsgierig naar? Waar wil jij beter in worden? Welk talent wil jij ontwikkelen?

Met de antwoorden op deze vragen gaan wij, samen met de leerlingen, aan de slag om te kijken hoe wij hun leerwensen kunnen realiseren. De leerlingen krijgen, onder begeleiding van de werkgroep en docenten, een actieve rol in het regelen en organiseren van de les, cursus of workshop.

Het doel voor dit schooljaar is om De Ateliers bekend te maken binnen de school. Leerlingen moeten enthousiast worden en worden gestimuleerd om leerwensen te formuleren. Zij zullen dit jaar moeten wennen aan het idee dat zij ook leidend mogen zijn op het gebied van leren en dat wij als school een nieuwe rol invullen in het mogelijk maken van hun leerwensen.

Het doel op de lange termijn is om een cultuurverandering in de school te verkrijgen waarin de belangrijkste kenmerken van deze verandering zijn dat leerlingen met meer plezier op school zijn, betere leerders zijn en meer eigenaar zijn van hun eigen leren.

We houden u, via de website en de nieuwsbrief, op de hoogte.


Terug