Commanderij College
Zoeken


COCOtalks: Henk Wildschut over Ville de Calais

Bericht geplaatst op: 17-3-2017

Op dinsdag 11 april organiseert het Commanderij College de vijfde CoCo-Talks voor leerlingen van havo 4 en vwo 5 en andere belangstellenden. Tijdens CoCo-Talks vertellen inspirerende sprekers over thema’s die boeiend zijn voor jong en oud. 

De spreker van deze CoCo-Talks is Henk Wildschut en de middag zal in het teken staan van een actueel onderwerp: de vluchtelingenstroom waarmee Europa te maken heeft. Henk Wildschut is fotograaf en volgt de toenemende stroom vluchtelingen in Calais al sinds 2005. 

Vlakbij de havenstad Calais in Frankrijk, het hart van democratisch Europa, bestaat al tien jaar een parallelle wereld. Hier wachten vluchtelingen uit Afrika en het Midden-Oosten op hun kans naar Groot-Brittannië over te steken. Het afgelopen jaar intensiveerde Henk zijn bezoeken en zag hij hoe ‘The Jungle’, zoals de bijnaam luidde, steeds meer veranderde in een stad. Een stad die, onder invloed van politieke beslissingen, vanaf 29 februari 2016 ontruimd wordt.

In 2011 publiceerde Henk Wildschut het boek 'Shelter' waarin hij de hutten vastlegden die de vluchtelingen bouwden in de bossen van Calais. Deze plekken - die door de vluchtelingen werden veroverd - zijn nu weer ingenomen door de natuur. Er zijn nog slechts sporen van menselijke aanwezigheid te zien. Na de ontruiming van ‘The Jungle’ is een nieuwe plek ontstaan in het duingebied net buiten Calais. Hier is eenzelfde dynamiek zichtbaar, alleen op een veel grotere schaal. Er ontstaan ‘huizen’, restaurants, kerken, moskeeën en bibliotheken. De paden worden breder. Er ontstaat een wegennet, toiletblokken zijn aangelegd en er is elektriciteit gekomen.

Anders dan de meeste fotografen richt Wildschut zich bewust niet op het in beeld brengen van directe en hartverscheurende persoonlijke verhalen van vluchtelingen. Toch zijn zij voortdurend en op veelzeggende wijze aanwezig, namelijk via hun pogingen om een thuis te creëren en te overleven. Door de sporen die zij letterlijk trekken in het landschap zijn zij, de ‘onzichtbaren’ die officieel niet bestaan, juist uiterst zichtbaar. Deze artistieke keuze doet recht aan de complexiteit van de problematiek van de huidige vluchtelingencrisis die gaat over zichtbaarheid en onzichtbaarheid, erkennen of ontkennen, over tijdelijk of structureel, beheerst of ongecontroleerd, lokaal en (internationaal) en over de vaak complexe spanning tussen de politieke en maatschappelijke werkelijkheid.

CoCo-Talks Henk Wildschut, dinsdag 11 april, 13.30 – 15.00 uur, De Eendracht. 
Bent u geïnteresseerd om deze middag bij te wonen, stuur dan een mailtje naar post@commanderijcollege.nl. Collega's kunnen zich ook aanmelden bij Maarten Schamp.
Terug