Commanderij College
Zoeken


Goed contact met de buurt

Bericht geplaatst op: 21-7-2015

We vinden het als school belangrijk dat we goed contact hebben met onze omgeving. Daarom hebben we op 25 juni een gesprek gehad met buurtbewoners van vmbo Gemert. 

Buurtbewoners hebben in maart 2015 aangegeven dat leerlingen overlast veroorzaakten. Ze lieten rommel achter en bleven rondhangen in de buurt van de school. Tijdens het gesprek hebben we concrete verbeterplannen bedacht. 

In samenwerking met de gemeente zijn de problemen aangepakt en naar tevredenheid opgelost. Uiteraard blijven we de uitvoering van de genomen maatregelen in het komend schooljaar voortzetten. 

We willen het goede contact met de buurt structureel onderhouden in de vorm van een jaarlijkse bijeenkomst met buurtgenoten. 


Terug