Commanderij College
Zoeken


Afscheid Commanderij College bestuurder Carla Grootjen

Bericht geplaatst op: 23-10-2017

De Raad van Toezicht en bestuurder Carla Grootjen hebben in onderling overleg besloten dat Carla Grootjen afscheid neemt van het Commanderij College. De Raad en bestuurder kwamen samen tot de conclusie dat er sprake is van een onoverbrugbaar verschil van mening over de aansturing van de organisatie. De uitkomsten van een onderzoek dat nu loopt naar de cultuur binnen de organisatie (en dat verder zal worden afgerond), zullen daar geen verandering in kunnen brengen.

Carla Grootjen legt haar functie per 18 oktober neer en draagt haar werkzaamheden aan een waarnemer over. Martin Jacobs, oud-bestuurder van het Commanderij College, draagt het Commanderij College nog altijd een warm hart toe en is bereid gevonden om die rol te vervullen tot dat er een nieuwe (interim) bestuurder is gevonden.

Carla Grootjen: “Ik heb deze uitdagende functie acht jaar mogen vervullen. Daarbij kijk ik terug op een aantal mooie resultaten op diverse gebieden. Ik ga het Commanderij College en de collega’s missen en wens de school alle goeds voor de toekomst. Ik zal het Commanderij College met veel belangstelling blijven volgen.”

Voorzitter Raad van Toezicht Hans Snijders: “Carla Grootjen heeft zich acht jaar met veel energie ingezet voor het Commanderij College en onder haar leiding heeft de organisatie goede stappen gemaakt. Daarvoor zijn we Carla dank verschuldigd. We wensen haar veel succes in haar verdere loopbaan en zullen passend afscheid van haar nemen.” 


Terug