Commanderij College
Zoeken


Zomerschool voor leerlingen van vmbo Gemert

Bericht geplaatst op: 2-6-2016

Dit schooljaar organiseert het Commanderij College, in navolging van de locatie havo/vwo, voor de eerste keer een zomerschool op het vmbo Gemert met als doel zittenblijven te voorkomen.

Wat is de Zomerschool?
Zomerschool is een traject van ruim één week waarin leerlingen, onder begeleiding van vakdocenten en onderwijsassistenten, een kleine achterstand op één of twee vakken kunnen bijspijkeren.

Wanneer is de Zomerschool?
De Zomerschool wordt gehouden op locatie vmbo Gemert van maandag 18 juli tot en met vrijdag 22 juli en op maandag 25 en dinsdag 26 juli. 

Waarom organiseert het Commanderij College de Zomerschool?
Landelijk onderzoek heeft aangetoond dat het rendement van zittenblijven laag is. Het is demotiverend en draagt niet altijd bij aan een succesvol vervolg van de schoolloopbaan. Als aanvulling op alle inspanningen die in school (gedurende het schooljaar) verricht worden om zittenblijven te voorkomen, kunnen leerlingen na het succesvol afronden van de Zomerschool alsnog over naar het volgende leerjaar. 

Wie kan er deelnemen aan de Zomerschool?
De Zomerschool is bedoeld voor leerlingen van het eerste, tweede, derde leerjaar van vmbo en mavo die niet voldoen aan de overgangsnorm. Bij deze leerlingen is een beperkte noodzaak tot reparatie aanwezig. Dit betekent dat een leerling op maximaal twee vakken ondermaats presteert. Daarnaast is het van belang dat de leerling een positieve werkhouding aan kan nemen en inzet toont.

Wie bepaalt welke leerlingen in aanmerking komen voor deelname aan de Zomerschool?
De teamleider en mentor nemen in overleg met de vakdocent(en) het besluit of een leerling in aanmerking komt voor deelname aan de Zomerschool. Deelname is afhankelijk van de criteria, zoals opgesomd onder de vorige vraag. Na advies van de school om deel te nemen aan de Zomerschool, ligt het daadwerkelijke besluit om deel te nemen bij de leerling en zijn/haar ouders. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 

Wat zijn de consequenties van deelname aan de Zomerschool?
Zomerschool-leerlingen maken tijdens de laatste schoolweken extra gebruik van de bijspijker-uren om alsnog aan de overgangsnormen te voldoen. De mogelijkheid om deel te nemen aan de sociale activiteiten (die aan het einde van het schooljaar worden gehouden) is mede afhankelijk van het zomerschool-programma van de individuele leerling. Succesvolle deelname aan de Zomerschool kan echter voorkomen dat de leerling het huidige leerjaar moet doubleren.

Hoe vindt verdere communicatie richting potentiële zomerschoolleerlingen en hun ouders plaats?De ouders van leerlingen die op dit moment in aanmerking komen voor de Zomerschool hebben hierover contact gehad met de mentor en een brief ontvangen.

Tijdens de informatieavond op 8 juni om 19.00 uur (vmbo Gemert, St. Josephstraat 17) gaan we u en uw zoon/dochter informeren over de kansen die de Zomerschool biedt, ondanks een doubleerlijst.

Wanneer weet ik of mijn zoon/dochter mag deelnemen aan de Zomerschool 2016?
Op 14 juli (als alle cijfers bekend zijn) wordt definitief bepaald welke leerlingen in aanmerking komen voor de Zomerschool. De mentor stelt u telefonisch op de hoogte van het besluit. Deelnemende leerlingen en hun ouders worden die middag uitgenodigd op school voor het tekenen van het zomerschool-contract.

Mocht u vragen hebben over de Zomerschool, dan kunt u hiervoor terecht bij de teamleider van uw zoon/dochter. Indien u graag bij de informatieavond aanwezig wilt zijn op woensdag 8 juni dan kunt u dit kenbaar maken door te mailen naar nap@commanderijcollege.nl onder vermelding van Zomerschool, naam leerling en klas.


Terug