Commanderij College
Zoeken


Met ouders en leerlingen in gesprek over de mavo

Bericht geplaatst op: 1-7-2016

Afgelopen dinsdag heeft het Commanderij College een succesvolle en creatieve ouderavond gehouden voor ouders en leerlingen van de mavo op vmbo Gemert. Met als belangrijkste doel: ouders en leerlingen laten meedenken over de invulling van het onderwijs op de mavo.

Het mavo-team heeft het afgelopen schooljaar het onderwijs op de mavo onder de loep genomen. De missie en visie zijn nauwkeurig tegen het licht gehouden en er is een doel gesteld, namelijk het creëren van uitdagend en attractief onderwijs voor leerlingen en docenten. Het Commanderij College heeft de hulp van ouders en leerlingen ingeroepen, zodat zij daarover kunnen meedenken.

Nieuwe leeromgeving mavo
Tijdens de eerste creatieve sessie hebben leerlingen en ouders hun ideeën onder woorden gebracht. Onder begeleiding van teaminterne begeleiders en mentoren zijn deze ideeën vervolgens ingedeeld in categorieën. De informatie uit deze sessies wordt door de school gebruikt worden om het teamplan voor de korte en lange termijn op te stellen.

De tweede creatieve sessie bestond uit een korte presentatie waarin de nieuwe leeromgeving van de mavo werd gepresenteerd. Ook hierin werden de leerlingen en ouders actief betrokken. Uit twee voorstellen konden zij de voor hen meest aansprekende leeromgeving kiezen. Deze uitslag is medebepalend voor de uiteindelijke keuze die de school maakt.

‘Waardevolle avond’
Teamleider Peter Francken spreekt van een waardevolle avond. “Tijdens deze avond hebben wij onze eigen ideeën even buitenspel gezet om de gedachten en ideeën van ouders en leerlingen de ruimte te geven. Een bundeling van deze ideeën zal de start zijn van een nieuw en toekomstbestendig concept voor de mavo in Gemert. Zo maken we samen onderwijs.


Terug