Commanderij College
Zoeken


Presentatie info-avond profielen

Bericht geplaatst op: 12-1-2017

Voor de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van leerjaar 1 en 2 staat de presentatie van de info-avond over de profielen klaar in Magister.
Als u in Magister bent ingelogd kiest u links in het menu voor 'Leerlingvolgsysteem".

Terug