Commanderij College
Zoeken

Mavo

Het vmbo van het Commanderij College in Gemert verzorgt al jaren goed onderwijs in alle leerwegen van het vmbo. Naast de beroepsgerichte leerwegen is er ook de gemengde-en theoretische leerweg. Deze theoretische- en gemengde leerweg is een goede opleiding voor leerlingen die zich voorbereiden op een niveau-4 opleiding op een mbo of voor leerlingen die binnen 6 jaar een mavo-diploma en een havo-diploma halen.

Met het mavo-team gaan we samen met uw kind en u bepalen welke begeleiding past bij uw zoon of dochter om zich te ontwikkelen tot een succesvolle leerder. We streven ernaar om uw zoon of dochter nieuwsgierig te maken zodat ze eigenaar worden van hun eigen leerproces. Wij werken aan een goede balans tussen sturing en coaching welke kan verschillen per kind. Daarnaast hebben we voor onze mavo-leerlingen een eigen onderwijsleerplek gecreëerd: een leertuin. Leerlingen worden aan de ene kant eigenaar van hun eigen leerproces maar hebben ook de mogelijkheid om meer op maat en nog persoonlijkere begeleiding te krijgen van docenten om zo te komen tot optimale resultaten. 

 Belangrijke punten op een rij:

  • Op het einde van leerjaar 1 maakt de leerling een bewuste keuze voor een theoretische route of een route met een beroepsgerichte component (gemengde leerweg)
  • De gemengde leerweg Dienstverlening & Producten biedt de leerling de mogelijkheid om met behulp van een beroepsgericht vak zich breed te oriënteren op de wereld van beroep en arbeid.

Deze oriëntatie gebeurt met behulp van twee modules:

  1. ‘Organiseer een activiteit’
  2. ‘Het maken van een multimediaal product’
  • Vanuit beide leerwegen kun je doorstromen naar mbo-niveau 4 of naar havo 4.
  • Er is een doorlopende leerlijn LOB (Loopbaan Oriëntatie Begeleiding) die ervoor zorgt dat uw kind weloverwogen keuzes maakt gedurende de schoolcarrière.
  • We begeleiden de leerlingen zodat ze gaan reflecteren op hun kwaliteiten, talenten, motieven en persoonlijke kenmerken en nemen deze inzichten mee bij het maken van loopbaankeuzes.
  • In leerjaar 3 en 4 kunnen leerlingen een extra vak volgen en daar examen in doen.
  • Alle leerlingen hebben de kans om het internationaal erkende Cambridge English examen af te leggen en bijbehorend certificaat te behalen.

Wij vertrouwen erop dat we met deze mavo nog meer leerlingen nog beter voor kunnen bereiden op hun toekomst.

Voor meer informatie over mavo kunt u contact opnemen met Dhr. P. Francken.