Commanderij College
Zoeken

Schoolgids

Jaarlijks verschijnt er een schoolgids met daarin belangrijke informatie. Deze schoolgids is niet alleen voor huidige ouders en leerlingen interessant, maar ook zeker voor ouders van kinderen die nog een schoolkeuze moeten maken. Onderwerpen die onder andere besproken worden in de schoolgids zijn leerlingbegeleiding, activiteiten en de dagelijkse gang van zaken op school. 

Download hier de schoolgids (pdf). 

Lessentabellen
Hier vind je de algemene lessentabellen. 
Hier vind je de lessentabellen havo (tweede fase) en hier de lessentabellen vwo (tweede fase).