Commanderij College
Zoeken

Stage op de praktijkschool

Stage is een belangrijk onderdeel op onze school. Je hebt een stage nodig om jouw periode op de praktijkschool met een certificaat af te sluiten. Natuurlijk zorgen we voor een goede voorbereiding en als je klaar bent om stage te gaan lopen, zal onze stagebegeleider samen met jou bespreken wat mogelijk is. Dit kan voor iedere leerling anders zijn. We kijken samen wat het beste bij jou past en wat je kunt.

Om stage te kunnen lopen op de praktijkschool moet je:

  • Minimaal 15 jaar zijn
  • Gemotiveerd zijn
  • Zelfstandig kunnen reizen
  • Je aan afspraken en regels kunnen houden

Snuffelstage
De eerste stage die je gaat volgen heet de snuffelstage. Dat betekent dat je een aantal weken gaat ‘proeven’ hoe het is om bij een bedrijf te werken. Je stage is meestal één of twee dagen per week.

Beroepsoriënterende stage
Je mag tijdens de beroeps oriënterende stage meer dagen per week aan de slag bij een bedrijf. Tijdens deze stage ervaar je hoe het is om met een beroep bezig te zijn in de praktijk. Dan ontdek je ook of het werk bij je past en wat je nog allemaal kunt leren.

Plaatsingsstage
Tijdens de plaatsingsstage wordt er gekeken of jij en jouw werkgever bij elkaar passen. Als dit niet mogelijk is via een stage komt het werkbedrijf in beeld. Om jou bij de juiste werkgever te plaatsen, werken we samen met de participatiecoach van het werkbedrijf en de arbeidsconsulent van MEE.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze stagebegeleider:
Mevr. S. Pouwels
0492 - 36 23 13 
pou@commanderijcollege.nl

Een stagiair binnen uw bedrijf of instelling, wat houdt dat in?
Voor aanvang van de stage komt de stagebegeleider kennismaken met u en het bedrijf. In dit gesprek worden afspraken gemaakt rondom werktijden en begeleiding. Deze afspraken worden vastgelegd in een stagecontract. Middels dit stagecontract is de leerling tegen ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid verzekerd. In principe ontvangt de leerling tijdens de stage geen stagevergoeding. De stagebegeleider heeft regelmatig contact met het bedrijf. Eenmaal per drie weken komt hij/zij bespreken hoe de leerling zich ontwikkelt. Ook ouders worden betrokken bij de voortgang van de leerling d.m.v. gesprekken op school en huisbezoeken.