Commanderij College
Zoeken

Ouders praktijkschool

Alle kinderen verdienen goed onderwijs. Ook degene die extra ondersteuning nodig hebben.  De praktijkschool van het Commanderij College is een kleinschalige school waar leerlingen de begeleiding en aandacht krijgen die zij verdienen. Onze leerlingen leren door praktijkervaring op te doen en ontwikkelen competenties die nodig zijn om in de toekomst zelfstandig te werken en wonen.  Onze kleinschaligheid zorgt voor een veilige en geborgen omgeving waar leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Ouderparticipatie
Binnen het Commanderij College hebben wij een ouderraad. De ouderraad van het Commanderij College geeft feedback aan de medezeggenschapsraad en aan de directie over zaken die de school betreffen. Meer informatie over de ouderraad vindt u in het submenu. Naast de ouderraad hebben wij ook een klankbordgroep ouders. De klankbordgroep ouders verkent met de bestuurder onderwerpen die belangrijk zijn voor het Commanderij College voor een wat langere termijn en die de ‘gewone’ schoolse zaken overstijgen.

Op deze pagina’s geven wij informatie over diverse zaken die voor u als ouder belangrijk zijn om te weten.

Kijk verder in het submenu.