Commanderij College
Zoeken

Ziekmelden en verlof aanvragen

Ziekmelden
Als uw kind ziek is, kunt u dat aan de school doorgeven. Eén van de ouders dient tussen 08.00 en 08.30 uur de receptie te bellen. Het is niet de bedoeling om ziekteverzuim pas achteraf te melden. Wordt uw kind op school ziek, dan kunnen zij zich melden bij de receptie. De receptie zal altijd eerst contact met u opnemen alvorens het kind naar huis te laten gaan.

Het ziekmelden van uw zoon of dochter kan door te bellen naar: 0492 - 37 00 55.

Kort verzuim
Het kan voorkomen dat uw kind een (medische) afspraak heeft tijdens schooltijd. U kunt denken aan een afspraak de dokter, orthodontist of andere specialist. Wij verzoeken u om deze afspraken zo veel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Is dit echt niet mogelijk, geef uw kind dan tijdig een verlofbriefje mee. Uw kind moet dit voorafgaand aan de afspraak aan de receptioniste van de school geven. 

Verlof wegens bijzondere omstandigheden
De school mag geen vakantieverlof geven buiten de vastgestelde vakanties. Slechts in enkele gevallen is bijzonder verlof mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan een bruiloft, 25-jarig huwelijksfeest of begrafenis van een naast familielid.
Voor het aanvragen van verlof  dient u een aanvraagformulier in te vullen. Het verlof mag maximaal 9 schooldagen duren. Het aanvraagformulier kunt u ophalen bij de receptie of u kunt het downloaden, uitprinten en invullen. Dit formulier moet uiterlijk twee dagen voor het verlof zou moeten ingaan, ingeleverd worden bij de teamleider van de leerling. Heeft u twijfels of het verlof geoorloofd is? Raadpleeg dan deze flyer

Toets gemist door afwezigheid

Het kan zijn dat uw kind – met een geldige reden – een toets heeft gemist. Kan gebeuren, maar wat nu? Zodra de leerling weer terug op school komt, moet met de betreffende leraar een afspraak gemaakt worden om het gemiste werk zo snel mogelijk in te halen. Meerdere toeten gemist door een langere afwezigheid? Neem dan contact op met de mentor. Die kan het inhalen van proefwerken en/of overhoringen voor uw kind regelen.