Commanderij College
Zoeken


Jaarverslagen

Een jaarverslag geeft de lezer inzicht in de ambities en de behaalde resultaten van onze organisatie. Daarnaast hebben wij een jaarrekening, waarin naast vele cijfers ook een verslag van de activiteiten van dat kalenderjaar te vinden is. 

Schoolplan 2019-2023
De route en ambities voor onze school wordt elke vier jaar vastgesteld in een schoolplan. Benieuwd naar de route die we hebben uitgestippeld? 
Bekijk dan het schoolplan

Jaarverslag 2018
In het jaarverslag blikken we terug op alle behaalden resultaten in 2018.

Bekijk het jaarverslag 2018
Bekijk de jaarrekening 2018