Commanderij College
Zoeken


Bestuur & directie

De algemeen directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor de stichting en de locaties. De algemeen directeur-bestuurder legt intern verantwoording af aan de raad van toezicht en extern aan het ministerie, de inspectie en aan de maatschappelijke omgeving.

De dagelijkse leiding is in handen van de locatiedirecteuren. De locatiedirecteuren vormen samen met de algemeen directeur-bestuurder het managementteam.

Managementstatuut
Klik hier om het managementstatuut van het Commanderij College te downloaden. 

Statuten stichting VO Gemert en omstreken
Klik hier om de statuten Stichting VO Gemert en omstreken te downloaden. 

Algemeen directeur-bestuurder

De heer Bressers MSc

 

Locatiedirecteuren

De heer Bakx, vmbo Laarbeek

Mevrouw Simons, praktijkonderwijs en vmbo Gemert

De heer Timmermans, havo-vwo