Commanderij College
Zoeken


Teamleiders

Contact met de school heeft u doorgaans via de teamleiders. Hieronder vindt u een overzicht van de teamleiders van vmbo Laarbeek. De onderstaande telefoonnummers zijn privé-nummers. Wilt u de teamleiders via de school bereiken, bel dan: 0492 - 46 33 82.

 Team 6 - brugklas                Team 7 -  KB 2-4                Team 8 - TG 2-4     
     
Dhr. C. van Mourik
06 - 46 32 42 53

Dhr. M. Selten
06 - 14 41 19 50

Mevr. C. Simons
06 - 12 54 66 89
Locatieleider

Via onderstaande links kunt u het overzicht van medewerkers van de locatie bekijken. Wilt u een medewerker per e-mail bereiken? Gebruik dan zijn/haar afkorting met daarachter @commanderijcollege.nl. 

Overzicht medewerkers locatie vmbo Laarbeek (gepubliceerd op 28 november 2017)
Overzicht medewerkers bureau bedrijfsvoering (gepubliceerd op 28 november 2017)