Commanderij College
Zoeken


Geslaagd na de herkansingen!

Bericht geplaatst op: 11-5-2017

Vandaag hebben diverse examenkandidaten, die na de eerste ronde niet waren geslaagd, een positieve examenuitslag mogen ontvangen. Hartelijk gefeliciteerd met het behalen van je diploma!

De namen van onze alsnog geslaagde leerlingen staan inmiddels op onze website. Zie hieronder.

Geslaagd na tweede tijdvak

De leerlingen bij wie het, ook na de herkansingen, niet is gelukt om het diploma te behalen wensen wij heel veel sterkte en succes!

 

Hieronder de overzichten van de leerlingen die direct na het 1e tijdvak waren geslaagd.

Geslaagden locatie havo/vwo

Geslaagden vmbo Gemert

Geslaagden vmbo Laarbeek

Leerlingen die de praktijkschool met een getuigschrift of een bewijs van deelname gaan verlaten


Terug